Behandling, begrepp, synesätt och punkter inom TCM

När du kontaktera en välutbildad hund akupunktör inom TCM vet du att denne

  • har utbildning på minst 1,5 årcontent-akupunktur.jpg

  • är förbunden att följa etiska regeler och har tystnadplikt

  • följer djurskydds- samt smittskyddslagen rörande hund

  • har patient- samt ansvarförsäkring

 

Akupunktur inom Traditionell Kinesisk Veterinär Medecin på hund - TCVM

Hundakupunktur inom TCVM ska inte förväxlas med sensorisk stimulering som finns inom den västerländska djuvården. Sensorisk stimulering utförs på färre åkommor och sjukdomar. TCVM har dessutom användts i tusentals år och bygger på samma akupunktur traditon som på människor när det gäller TCM.

Tillsammans med akupunktören samtalar du om din hund, åkommans art och levnadsvanor. Finns diagnos från veterinären tas även med i utreddningen av hundens symtomer. Inom akupunkter arbetar man från två håll och söker inte bara symtomena på sjukdom utan även varför den kan ha uppstått. Man kallar begreppet Biao/Ben och kan översättas till symtom/orsak. Hjärtesorg, äldre skada eller medfödda åkommor är exempel på orsak och ligger bakom symtom.  All behandling sker därför på individuell basis så ingen behandling är lik den andra.

Behandlingen går till så här

Med mycket tunna nålar eller med pressur arbetar man på utvalda områden på huden. Som hundakupunktör använder man sig av både tum/finger teknik - akupressur och nål teknik – akupunktur. Behandlingen frisätter endorfin, som är kopplat till smärta och välmånde, och får igång ett elektrokemiskt samspel som leder till "själv" läkningsprocess, balans och smärtbefrielse.

Mer om grunderna inom TCM

Ett grundläggande begrepp inom kinesisk akupunktur är upprätt hållande av liv och välmående med s k livsenergi. - Qi. Qi finns i allt levande – både människa, djur, växter, årstider, naturen,  universum, men även i det som skapas innan det ”levande”, ett embryot till liv eller tanke.

Qi får sin ”energi” och flödar via olika ”energibanor” s k  meridianer upp delade på  olika punkter  När meridianen blir blockerad uppstår känslomässiga störningar, fysisk skada eller sjukdom och Qi flödar inte fritt i kroppen. Akupunktur öppnar blockeringar för självläkning.

Om Qi är vår livsuppehåll och hjälp till självläkande, så är begreppet Shen vår själ/ande. Allt vårt känslomässiga, spirituella och intellektuella ”jag” grundar sig på Shen. Shen närvaro visas i vitalitet och utstrålning från ögon, muskler, tal och kommunikation m m. Tänka bara på ögonkontakt och kroppshållning, det avslöjar hur vi mår och vad vi vill – hund som människa-  det är Shen vi ”läser” hos varann.

Yin/Yang teorin genomsyrar det kinesiska medicinen rörande alla aspekter av livet, tillvaron och hälsan. Viktigt är att balans mellan Yin och Yang, finns för att Qi och Shen att ska fungera. Yin/Yang anses likvärdiga men har olika egenskaper de bemästrar mer än den andra. Här nedan kommer exempel på vad som är Yin och Yang:

Yin - kyla, skelett, jord, feminin, natt, måne, passiv

Yang - värme, hud, himmel, maskulin, dag, sol, aktiv


Om man tillämpar teorin på hälsa så kan man dra klara paralleller:

- Yang är alla akuta sjukdomar, snabba processer, få feber.

- Yin är alla kroniska sjukdomar, långsamma processer, svårt att hålla sig varm

Meridiner och punkterna

Meridianerna, energivägarna, består av två delar. Det ena kallas för Zang och det andra för Fu. Det finns 12 Zang/Fu sammanlagt runt om i kroppen. Man fördelad dem höger-/vänster- samt fram- och baksida av kroppen och namn ges efter våra inre organ. Det är viktig att veta att Zang är Yin och Fu är Yang. Fu är vanligen underordnad Zang, men det betyder inte att Zang alltid är bäst för individen att behandla på. På varje meridianlinje finns punkter, man kan känna dem i form av "gropar". Punkterna kan ha flera behandlingar områden men det finns även punkter som används speciellt för en viss åkomma. 

Det bästa är att behandla på meridianerna efter årstid, Zang är som bäst mottagliga för behandling  och samtidigt svag för sjukdomstillstånd som knyts till respektive Zang och Fu.  Man kan även utgå ifrån  klockslag för nästa  behandling

 

          Bilden visar Ying Tang och Du 20 - lugnade punkter

schafer.jpg