Vovv & Gnägg serien

Detta är en unik fodertillskotts serie av kinesiska örter anpassade till hund och häst sjukdomar och problematik. Tillskottet används inom samma/liknade områden som akupunktur. Ett bra resultat får man av att kombinera tillskotten och akupunkturen.

Produktserien är registerad hos Jordbruksverket och handhas främst av djurterapeuter som fullföljt grundläggande veternärmedicinsk utbildning och grundläggande utbildning inom TCM, akupunktur och/eller farmalogi.

Förkortningsförklaringar: V= för Hund, G= för Häst, V & G = för både hund och häst. V eller G kan även passa både hund och häst även om det står att de är för enskild djurslag.

V&G 1: Vätskande utslag, klåda, svullnad och ödem t ex mugg (häst), våteksem (hund). Får inte användas i samband med diuretiak och antibiotika

V&G 2: Bölder, purulenta utsöndringar, lymfangit och feber. Får inte användas i samband med pågående antibiotika behandling.

V&G 3: Överbelastning av rörelseorgan, översträngd och ansvällda leder.

V&G 4: Långvarigt eksem med torr, fjällande hud, svår klåda, päls avfall, nedsatt allmäntillstånd

V&G 5: Primärt pälsavfall. Får inte användas i samband med dräktighet och 48 timmar innan operation

V&G 6: Akut trauma. Får inte användas i samband med dräktighet och 48 timmar innan operation

V&G 7: Emotionell instabilitet, irritation och oro

V&G 8: Ilska och aggressivitet

V&G 9: Rädsla, oro, rastlöshet. Emotionell instabilitet som följd av fysisk och psykiskt trauma. Efter chock- och förvirringstillstånd.

V&G 10: Allmänt stärkande vid återitalisering i samband med konvalecens eller vid förebyggande

V&G 11: Nedsatt immunitet, återkommande luftvägsinfektioner, luftburen allergi. Profylatsik

V&G 12: Luftburna allergier, nysningar, hosta, bronkial astma

V&G 13: Prestationshöjande inför stora fysiska påfrestningar

V&G 14: Kronsika ledsjukdomar - atros (hund)/spatt (häst). Får inte användas i samband med dräktighet och 48 timmar innan operation

V&G 15: Akut ledsjukdom. Får inte användas i samband med dräktighet och 48 timmar innan operation

V&G 16: Förkylning och hosta orsakde av invasion av extern patogener (fukt/kyla) - lunginflammtion med slem typ kennelhosta (hund)

V&G 17: Förkylning och hosta orsakde av invasion av extern patogener (hetta/torrhet) - lunginflammation utan slem & kraftig hosta typ kvarka (häst)

G 1: Behandling av foderförätning fång

G 2: Behandling av fång. Får inte användas i samband med dräktighet och 48 timmar innan operation

G 3: Sommareksem - häst

G 4: Stålröta (bakteriesamling i hov)

G 5: Kvickdrag/COPD (torr och kraftig, skrällande hosta)

G 6: Astma

V 1: Öroninflammation med klåda orsakde av svamp, bakterier eller skabb

V 2: Akut ögoninflammtion

V 3: Kronisk ögoninflammation

V 4: Skendräktighet. Får inte användas samman med biomedicinska läkemedel (ex. Galastop)

V 5: Illamående, kräkningar vid t ex åksjuka

 

Fodertillskotten tillverkas av Mayway UK Co Ltd., Croydon, Surrey som har sedan 40 år samarbete med kinesiska farmalogiska tillverkare i Kina. Sammanställningen för att passa häst & hund är gjorda av Reijo Pöyhönen, B. Chin. Med i sammarbete med Bo Hannsjö, Leg.Vet, Mariette Milestad, Olle Lagus, Anna & Erik Lund, TCM Center Sweden AB.

Uppdaterat 130420